KERJASAMA KUM, AKSB DAN GAM – Go Auto Van

KERJASAMA KUM, AKSB DAN GAM

Kelantan Utilities Mubaarakan Holdings Sdn Bhd (KUM) dan anak syarikatnya, Air Kelantan Sdn Bhd (AKSB) mengambil inisiatif bekerjasama dengan Go Automobile Manufacturing Sdn Bhd (GAM) dalam meningkatkan kecekapan tenaga di Kelantan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *